Certificeringen

Kiwa heeft op basis van de Beoordelingsrichtlijn BRL-K905 'Tankreiniging' aan Naucon BV een procescertificaat voor het reinigen van tanks afgegeven. Het toepassingsgebied is beperkt tot tanks met een inhoud van 0,2 t/m 250 m3 waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeibare stoffen bevinden of hebben bevonden met een gevaarsidentificatienummer dat begint met 3,4 of 8. Buiten het toepassingsgebied van deze BRL vallen stoffen die tot de klassen behoren waarvan het gevaarsidentificatienummer begint met 1, 2, 5, 6, 7 of 9. De klassen worden aangegeven in de index vervoer gevaarlijke stoffen (laatste versie). Globaal komt het toepassingsgebied van deze BRL overeen met brandbare vloeistoffen zoals: benzine, dieselolie, afgewerkte olie en stookolie maar ook met de meeste oplosmiddelen, verven en vloeibare kunstharsen

Het Veiligheid-, Milieu en Gezondheidsysteem van Naucon BV is gecertificeerd conform de Veiligheids Checklist Aannemers **(VCA**). Dit houdt in dat materiaal, materieel, medewerkers en procedures aan de maximale veiligheidsnormen voldoen zodat een veilige en goede uitvoering gewaarborgd is.

Naucon BV is lid van de Stichting Industriële Reiniging (SIR). Dit houdt in dat materiaal, materieel en de medewerkers zich conformeren aan de SIR-standaard die landelijk als norm voor industriële reiniging gehanteerd wordt. Alle medewerkers zijn bijvoorbeeld SIR-opgeleid voor hogedruk water werkzaamheden.

Naucon BV is lid van Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Hierdoor wordt middels opleidingen e.d. een bepaald niveau gewaarborgd en worden de nieuwste ontwikkelingen in de branche gevolgd.